ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ДОГРАМА
Оптимална поддръжка на дограмата се постига, ако при всяко миене на прозорците почиствате и рамките. За
тази цел използвайте мек почистващ препарат, без съдържание на абразивни чзстици. Сухото почистване на
профилите, както и употребата на надраскващи помощни средства и абразивни почистващи препарати, неми-
нуемо води до увреждане на профилните повърхности. Сухото почистване на профилите увеличава статичния
заряд и допълнително привлича праха.
Цени за отваряне и ремонт на външна ролетна щора
Цени за труд при ремонт на алуминиева дограма
Цени за труд при ремонт на пластмасова дограма
Контакти и записване :

0878259888


Работни дни:
Понеделник - Петък

Часове за посещение :
08.00 ч. - 16.00 ч.

Посещение:
10 лева (еднократно)

-----------------------------
За почистване на пластмасови профили препоръчваме
употребата на почистващо средство, което по своя
състав да бъде емулсия на водна основа с предпазващо
и полиращо действие. Препаратът трябва да бъде анти-
бактериален, разграждащ се биологично и да не замър-
сява околната среда. Като алтернатива може да изпол-
звате тенсидни (повърхностноактивни) и в никакъв слу-
чай абразивни почистващи средства за домакинството.
С помоща на добре попиваща, неоцветяваща кърпа (въл-
на, памук или целулоза) нанесете почистващия препарат
по дължината на профилната повърхност. Полирайте с
лек натиск. Оставете да подейства за кратко. Отмийте с
чиста вода. Избягвайте кръгови движения напречно на
профилната повърхност. При по-твърди замърсявания по-
вторете процедурата. И не забравяйте, че препарата
трябва да е поносим за кожата!
Почистване на отводнителните отвори: Проверявайте и
при нужда почиствайте отворите за отводняване на рам-
ката поне веднъж годишно с помоща на прахосмукачка.
Самите отвори почистете допълнително с тънка дървена
или пластмасова пръчица.
Поддръжка на уплътненията: Необходимо е уплътненията на крилата, както и всички останали гумени уплътне-
ния да бъдат третирани веднъж, или два пъти годишно с препарат. Подходящ такъв е спрей за омекотяване и
полиране на автомобилни табла. Така обработените уплътнения ще бъдат меки и еластични, непропускащи вла-
га, и ще запазят уплътнителната си способност за дълъг период от време. Минимум веднъж годишно извършвай-
те оглед на уплътненията за евентуални повреди. При нужда ги подновете.
Осигуряваме (комплексно) оглед и ремонт, след предварително записан (по телефона) ден и час за посещение.
Поправка на пвц и алуминиеви прозорци,
врати, стъклени врати и витрини,
външни ролетни щори.
Оглед, консултация и ремонт на
проблемни модули от съществуваща дограма и щори,
както и на всички аксесоари прилежащи към тях.
Цена за труд при ремонт на стъклена врата
СПЕЦИАЛИЗИРАН САЙТ ЗА РЕМОНТ НА ДОГРАМА, РОЛЕТНИ ЩОРИ И СТЪКЛЕНИ ВРАТИ
БУЛ ПРОФИЛ ЕООД - ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕКИП ЗА РЕМОНТ НА ДОГРАМА И ЩОРИ В БЪЛГАРИЯ, СЪЗДАДЕН ПРЕЗ 2008 ГОДИНА. Електронна поща за кореспонденция: bul_profil@abv.bg
Published materials in this site are fully copyrighted by the bul profil. For unauthorized copying apply the laws of the Bulgarian legislation.Copyright bul profil 2008 - 2022
Followers many,but the first is only one - bul profil.